On-boarding Assistant

 • Oppdaterer automatisk de systemene du bruker
 • Proaktiv assistent som følger opp ny ansatt
 • Proaktiv assistent som følger opp leder
 • Sikrer en strukturert on-boarding
 • Dokumentasjon på gjennomført «on-boarding»

Eksempler på on-boarding prosess for ansatte

Forberedelser

 • HR
 • IT
 • Kontor

Første arbeidsdag

 • Velkommen
 • Utdeling av plass
 • Utstyr som nøkkel, PC, mobil o.l
 • Signering av dokumenter som taushetsærklæringer o.l
 • Første innlogginger

Introduksjon

 • Generell informasjon
 • Spesifikk informasjon knyttet til din rolle

Trening og oppfølging

 • Gjennomgang av arbeidsoppgaver
 • Kurs
 • Mentor ordning
 • Brukerhåndtering
 • Dokumentasjon på gjennomført on-boarding

Er du interessert?