Månedsrapportering og KPI styring

 • Single-sign-on og sikkerhet i din sambandlingsplattform
 • Proaktiv assistent som følger opp rapporteringen
 • Proaktiv assistent som følger opp ledere
 • Sikrer en strukturert rapportering
 • Tilpasset «hjemmekontor»

Månedsrapportering og KPI styring

Forberedelser

 • Følge opp ansatte og timelister
 • Følge opp kontrollere
 • Følge opp mellomledere
 • Følge opp CFO og CEO

Månedsavslutning

 • Sikre riktig dokumentasjon og datagrunnlag
 • Informere om fremdrift
 • Flytter KPI styring fra Excel til programvare

Løpende KPI styring

 • Følger opp løpende og ikke kun pr måned

Er du interessert?