Månedsrapportering og KPI styring

 • Automatiserer prosesser i Excel ved RPA opp mot dine forretningssystemer
 • Proaktiv assistent som følger opp rapporteringen
 • Proaktiv assistent som følger opp ledere
 • Sikrer en strukturert rapportering

Månedsrapportering og KPI styring

Forberedelser

 • Følge opp ansatte og timelister
 • Følge opp kontrollere
 • Følge opp mellomledere
 • Følge opp CFO og CEO

Månedsavslutning

 • Sikre riktig dokumentasjon og datagrunnlag
 • Informere om fremdrift
 • Automatiserer uttrekk til Excel og fra Excel til forretningssystemene
 • Automatiserer andre systemoppdateringer

Løpende KPI styring

 • RPA kan gjennomføre oppgaver løpende
 • Gå fra rapportering pr måned til hver uke, dag eller time!

Er du interessert?