Menneskene bak VA

Runi Bergstrøm
Daglig leder, Oslo

Runi har lang erfaring fra IT-bransjen som prosjektleder og rådgiver. Som daglig leder er hun en aktiv rådgiver og prosjektleder for våre kunder. Runi er en av Norges mest erfarne prosjektledere innen endringer og innovasjon for tradisjonelle IT-systemer. 

Tommy Johannessen
Forretningsarkitekt, Oslo

Tommy har tung bakgrunn fra teknologisiden og anvendelse av teknologi i selskaper. I Virtual Assistants jobber han tett med kunder for å finne riktig anvendelseområder som bygger videre på eller kan akselerere den IT-strategien som selskaper har.

Linda Laegreid Johannessen
Produktansvarlig

Linda har lang erfaring med produktutvikling og digital markedsføring. I Virtual Assistants jobber hun med hvordan chat og voice bots kan dekke ulike brukerbehov, brukes i salg, og bot markedsføring som ‘voice search optimization’. 

Virtual Assistants AS har de siste årene jobbet mye med trender og muligheter innenfor bots. I tillegg til fordypning i ulike teknologiske muligheter har vi også sett på metodikk for denne type leveranser og prosjekter. Målet har vært både å få dyp teknologisk kunnskap, samt å finne frem å håndtere måter å realisere de nye mulighetene på. Virtual Assistants AS skal bistå kunder til å være “cutting edge” ikke “bleeding edge”. Valg av feil teknologi og avtaleverk kan være utfordrende i det landskape som nå etableres.

Bak forretningsarkitektene har Virtual Assistants AS to utviklingsteam som har fokus på samtaleflytene “front end” og integrasjoner “backend”.