Innføring til voicebots for kun 14 999 ,- uten mva

Lær deg voicebots by “doing”

Stemmestyrte applikasjoner er spådd en stor fremtid. Google har lansert løsningene sin på norsk og mange er allerede igang med å lage “apps” til løsningen. I Virtual Assistants har vi laget en tjeneste som kombinerer læring og “doing”, for å hjelpe selskaper å komme tidlig igang med de mulighetene som ligger i stemmestyring.

Vi tar utgangspunktet i en ide du har og jobber frem en prototype. Vi har oppsummert dette i 4 steg og vil bruke Google Hangout for å vise hvordan vi ville løst oppgaven din, samtidig som vi vil vise hvordan du kan gjøre det selv.

Tjenesten er godt egnet for selskaper som har en eller flere ideer på voicebot og vil lære mer før de setter igang et stort voicebot prosjekt. 

 

Steg 1: Send informasjon om dine ønsker for voicebot’en

Form with fields:

You name

Your e-mail

Your company name

Short description (max 400 signs)

Attachment for more information

 

Steg 2: Kick-off på Google Hangout

Vi vil gå igjennom informasjonen om voicebot’en din og forberedrer oss til en Google Hangout. Her vil vi snakke igjennom casen din og avklare hva som er viktigst å lage en prototype av. Vi blir enige om en fremdrift og vi begynner samarbeidet. Dersom du ikke ønsker å fortsette etter dette møte tar vi ikke betalt for tjenesten.

 

Steg 3: Lage prototypen

Basert på kick-off’en begynner vi å sette opp en prototype som viser hvordan bot’en vil se ut. Målet med prototypen er å vise USP’ene (unique selling proposition) ved å simulere use-casene med statisk tekst og en samtale flyt du kan følge.

 

Steg 4: Oppsummering på Google Hangout

I det siste steget viser vi prototypen og kommer med tilbakemelding på hva som er viktig å vurdere i ditt fremtidige voicebot prosjekt. Du står nå fritt til å ta ideen dine videre til beslutning og bruke andre leverandører, eller faktisk gjøre det selv hvis konspetet ditt tilsier det.

Hvis ønskelig så kan også Virtual Assistants AS bistå videre og lage en versjon du kan rulle ut.