Innføring til chatbots – 15 000 ,- uten mva

Lær deg chatbots by “doing”

Mange går rundt og tenker på hvordan de kan benytte chatbots i organisasjonen sin. I Virtual Assistants har vi laget en tjeneste som kombinerer læring og “doing”.

Vi tar utgangspunktet i en ide du har og jobber frem en prototype. Vi har oppsummert dette i 4 steg og vil bruke Google Hangout for å vise hvordan vi ville løst oppgaven din, samtidig som vi vil vise hvordan du kan gjøre det selv.

Tjenesten er godt egnet for selskaper som har en eller flere ideer på chatbot og vil lære mer før de setter igang et stort chatbot prosjekt. 

 

Steg 1: Send informasjon om dine ønsker for chatbot’en

Steg 2: Kick-off på Google Hangout

Vi vil gå igjennom informasjonen om chatbot’en din og forberedrer oss til en Google Hangout. Her vil vi snakke igjennom casen din og avklare hva som er viktigst å lage en prototype av. Vi blir enige om en fremdrift og vi begynner samarbeidet. Dersom du ikke ønsker å fortsette etter dette møte tar vi ikke betalt for tjenesten.

 

Steg 3: “Prototyping”

Basert på kick-off’en begynner vi å sette opp en prototype som viser hvordan bot’en vil se ut. Dette kan være en chatbot på facebook, slack, webside eller andre kanaler. Målet med prototypen er å vise USP’ene (unique selling proposition) ved å simulere use-casene med statisk tekst og en samtale flyt du kan følge.

 

Steg 4: Oppsummering på Google Hangout

I det siste steget viser vi prototypen og kommer med tilbakemelding på hva som er viktig å vurdere i ditt fremtidige chatbot prosjekt. Du står nå fritt til å ta ideen dine videre til beslutning og bruke andre leverandører, eller faktisk gjøre det selv hvis konspetet ditt tilsier det.

Hvis ønskelig så kan også Virtual Assistants AS bistå videre og lage en versjon du kan rulle ut.