HVA ER DIN STRATEGI PÅ

BOTS?

Bots er et verktøy som kan automatisere oppgaver og avlaste ansatte. Bots kan brukes sammen med dine eksisterende systemer. Derfor er det viktig å ha en god strategi på bruken av bots med din øvrige systemportefolio. 

PILOT LEARNING

Få førstehåndserfaring og kunnskap om hvilke muligheter bots gir, og hvordan bots-prosjekter kan gjennomføres.

Selskaper som vurderer å gjennomføre bots-prosjekter og søker ekspertkompetanse.

Pilot learning har følgende prossess:

 1. Workshop
 2. Identifisere use-caser 
 3. Prototype av use-caser
 4. Identifisere behov for integrasjoner
 5. Prosjektorganisering
 6. GDPR og sikkerhet ved bots

BISTAND PÅ KUNDESIDEN

Virtual Assistants kan bistå dere med støtte og oppfølging under utvikling av bots.

Egner seg for:

 1. Selskaper som har egne satsinger på chat og/eller voice bots
 2. Selskaper som benytter eksterne leverandører
 3. Selskaper som kobler sine digitale løsninger sammen med bots

UTVIKLING AV BOTS

Virtual Assistants utivkler bots op vegne av kunder. Vi kan ta totaltansvar eller inngå i ditt team.

Egner seg for:

 1. Selskaper som har egen IT-plattform bestående av forretningssystemer og egne løsninger
 2. Selskaper som har potensialet til å effektivisere eller øke salget sitt ved hjelp av bots
 3. Selskaper som har gjennomført Pilot Learning eller selv har identifisert use-caser for bots

Bots for Circle K

ChatBot for intern opplæring

Virtual Assistants har bistått Circle K med rådgivning, analyse, prototying og implementering. Chatbot’en er en virtuell assistent som er utviklet for internt bruk i Circle K er illustrert her.

Rådgivning:

 • Rådgivning og opplæring på bruk av bots
 • Kartlegge bruksområde for Circle K og bots
 • Etablerte en strategi for botsutvikling

Gjennomføring av botprosjekt:

 • Analyse av behovene og integrasjon mot fagsystem
 • Sette opp samtalene og fokusere på brukeropplevelsen (UX)
 • Implementering av chatbot (MVP)

Ipad

Virtual Assistants har bidratt til at vi forstår hvordan chatbots kan benyttes som virtuelle assistenter i organisasjonen vår. De har en «agil» tilnærming, jobber effektivt og er et fagmiljø vi kan støtte oss på når vi skal utvikle chatbot-konsepter og teste dem ut, uavhengig av vårt valg av leverandører og teknologier.

Kari Øien,
Director Global Tech ERP and HR at Circle K

Bots for Lydbøker på Fabel

Chatbot for kundeservice

Virtual Assistants har bistått Fabel med å innføre en chatbot som brukes for å avlaste kundeservice.

Voicebot for enkel tilgang 

Virtual Assistants tester stemmestyring sammen med Fabel for å vurdere hvordan lydbøker og ny teknologi som Google Assistant og Alexa ruller ut. Dette er R&D og ikke enda rullet ut som en ferdig løsning.

Ta kontakt

Vil du utforske mulighetene innen bots?

Send inn skjema, så tar vi kontakt med deg for en uforpliktende og lærerik prat om bots.